18 października 2017

IBB Andersia Hotel

TEMAT:

Nowe wyzwania
Centrów Usług Wspólnych

OrganizatorPro Progressio – Fundacja, uznana w 2016 roku przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu za najlepszą Instytucję Otoczenia Biznesu w Polsce. Pro Progressio od 2012 roku prowadzi aktywne działania mające na celu rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Fundacja jest wydawcą mediów branżowych – wortalu biznesowego www.outsourcingportal.eu oraz polsko-angielskiego dwumiesięcznika Outsourcing&More. Fundacja od pięciu lat aktywnie wspiera polskie miasta w promocji ich atrakcyjności inwestycyjnej, współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami branży usług dla biznesu oraz nagradza najszybciej rozwijające się firmy outsourcingowe i organizacje z ich bezpośredniego otoczenia biznesowego. Pro Progressio jest organizatorem wielu wydarzeń sektora BSS, w tym m.in. Gali Outsourcing Stars oraz międzynarodowej konferencji The BSS Forum.