The BSS Tour Bydgoszcz

Zarejestruj się

Uzupełnij dane

* Wszystkie pola formularza są obowiązkowe

** W momencie rejestracji na wydarzenie, zostanie utworzone konto w „Event Tiger – matchmaker” – systemie służącym do łatwiejszego nawiązywania relacji i umawiania się na spotkania podczas wydarzeń.

Wypełniając powyższy formularz oraz deklarując udział w konferencji, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, w tym umieszczenie wizerunku na filmach, zdjęciach i stronach internetowych związanych z konferencją – na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane osobowe są przetwarzane celem wykonania zamówionego świadczenia oraz informowania o innych usługach i ofertach Pro Progressio. Wyrażają Państwo również zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie adresowej Pro Progressio oraz na przekazanie danych teleadresowych partnerom konferencji. Mają Państwo prawo do zmiany treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia. Więcej informacji: http://rodo.proprogressio.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, z uwagi na brak miejsc.
Udział w Wydarzeniu reguluje Regulamin dostępny na stronie http://rodo.proprogressio.pl
Udział w konferencji jest bezpłatny